Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma den 17 februari 2020

Tomas Bergström invald i Infreas styrelse
Kallelse
Fullmakt
Stämmoprotokoll

Extra bolagsstämma den 16 oktober 2019

Extra bolagsstämman ägde rum onsdagen den 16 oktober 2019 klockan 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Bolagsordning

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag

Styrelsens förslag till efterutdelning

Årsstämma den 16 maj 2019

Årsstämma i Infrea ägde rum torsdagen den 16 maj 2019 i Stockholm, kl 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm. 

Bolagets årsredovisning för år 2018 beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida och kan beställas från bolaget från och med vecka 17.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Dagordning och förslag till beslut

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till årsstämman 2019

Årsstämma 17 maj 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 17 maj 2018 klockan 15.00 på Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Handlingar till stämman

Protokoll från årsstämma

Avtal avseende teckningsoptioner

Instruktioner för tillsättande av valberedning och dess arbetsordning

Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.