Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet (EU) består av Tomas Bergström samt Pontus Lindwall.

EU bereder bland annat ersättnings- och anställningsfrågor för VD och övriga ledande befattningshavare.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.