Finansiell kalender

juli 23 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 09 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 28 2022
Delårsrapport Q1 2022
maj 11 2022
Årsstämma
juli 23 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 09 2022
Delårsrapport Q3 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.