Finansiell kalender

18 feb
Bokslutskommuniké 2021
06 apr
Årsredovisning 2021
28 apr
Delårsrapport Q1 2022
11 maj
Årsstämma
23 jul
Delårsrapport Q2 2022
09 nov
Delårsrapport Q3 2022
18 feb
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.