Finansiell kalender

maj 16 2019
Delårsrapport Q1 2019
Årsstämma

Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm

augusti 16 2019
Delårsrapport Q2 2019
november 15 2019
Delårsrapport Q3 2019
februari 18 2020
Bokslutskommuniké 2019

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.