Finansiell kalender

2023

21 jul
Delårsrapport Q2 2023
09 nov
Delårsrapport Q3 2023

2024

16 feb
Bokslutskommunike 2023
04 apr
Årsredovisning 2023
24 apr
Delårsrapport Q1 2024
15 maj
Årsstämma 2024

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.