Finansiell kalender

februari 20 2019
Bokslutskommuniké 2018
maj 16 2019
Delårsrapport Q1 2019
Årsstämma
augusti 16 2019
Delårsrapport Q2 2019
november 15 2019
Delårsrapport Q3 2019
februari 18 2020
Bokslutskommuniké 2019

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.