Finansiell kalender

2023

23 feb
Bokslutskommuniké 2022
07 apr
Årsredovisning 2022

Publicreras v.14 2023

25 apr
Delårsrapport Q1 2023
11 maj
Årsstämma
21 jul
Delårsrapport Q2 2023
09 nov
Delårsrapport Q3 2023

2024

23 feb
Bokslutskommunike 2023

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.