Finansiell kalender

april 28 2021
Delårsrapport Q1 2021
maj 11 2021
Årsstämma
juli 23 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 09 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021
maj 11 2022
Årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.