Finansiell kalender

april 17 2020
Årsredovisning 2019

Årsredovisningen för 2019 beräknas bli offentlig under vecka 16.

maj 14 2020
Delårsrapport Q1 2020
Årsstämma 2020
augusti 14 2020
Delårsrapport Q2 2020
november 13 2020
Delårsrapport Q3 2020
februari 19 2021
Bokslutskommuniké 2020
maj 11 2021
Delårsrapport Q1 2021
Årsstämma 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.