Bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag. Före listningen av Bolagets aktier på First North Premier Growth Market grundas bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lagstiftning, Bolagets bolagsordning samt interna regler och föreskrifter. I samband med listningen av Bolagets aktier på First North Premier Growth Market kommer Bolaget även att tillämpa och följa First North Premier Growth Markets regelverk, de regler och rekommendationer som följer av att Bolagets aktier är upptagna till handel på First North Premier Growth Market samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och på First North Premier Growth Market.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.