Styrelse och revisor

Infreas styrelse består av sex personer, inklusive ordförande, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter som omvaldes vid extra bolagsstämma i Bolaget den 14 maj 2020 redovisas nedan.

Urban Sturk Styrelseordförande

Född 1966
Styrelseordförande sedan 2011 samt medgrundare av Infrea.

Urban Sturk är styrelseordförande samt medgrundare av Infrea. Urban är också verksam som ägare och grundare av GC Partner. Urban var grundare och styrelseordförande för Diversify Consulting Group (numera Webstep), styrelseordförande för VoltAir System och Asfaltsverket samt styrelseleda mot i Cleanpipe. Urban har en ekonomexamen från Uppsala universitet.

Äger direkt 2 000 aktier och indirekt 979 350 aktier i Infrea genom bolag. Urban innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Erik Lindeblad Styrelseledamot

Född 1973
Styrelseledamot sedan 2017.

Erik Lindeblad har varit verksam inom Lindeblad Technology AB i 20 år. Bland Lindeblad Technology AB:s investeringar finns bolag som Icomera AB, Scandinavian Tank Storage AB och Ingemansson Technology AB. Erik är sjökapten och var tidigare anställd som Senior Master inom Stena Line Baltic A/S, där han var ansvarig för en större RO-PAX-färja (driftsoptimering, projektledning och kvalitetsrevision). Erik har en sjökaptensexamen från Chalmers Tekniska Högskola. 

Erik företräder 3 031 649 aktier privat och genom bolag. Erik innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare

Pontus Lindwall Styrelseledamot

Född 1965
Styrelseledamot sedan 2014.

Pontus Lindwall är bland annat VD och styrelseledamot i Betsson AB (publ), styrelseordförande i Mostphotos AB och styrelseledamot i NetEnt AB (publ) och i Solporten Fastighets AB. Pontus har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. 

Äger 527 376 aktier i Infrea genom bolag. Pontus innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Elsa Widding Styrelseledamot

Född 1968
Styrelseledamot sedan 2019.

Elsa Widding driver konsultfirman Elsa Widding AB och har varit verksam inom Energibranschen i 25 år. Hon har i olika positioner arbetat för Statkraft i Norge, Fortum i Finland och för Vattenfall i Sverige. Elsa har även varit ansvarig analytiker för bolag som Vattenfall, SJ och Green Cargo på Regeringskansliet, vid enheten för statligt ägande. Därutöver har Elsa deltagit vid förvärv av elnät i Norden. Elsa har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Äger 13 303 aktier i Infrea privat. Elsa innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Tomas Bergström Styrelseledamot

Född 1971
Styrelseledamot sedan 2020.

Tomas är VD i Byggmästare Anders J Ahlström som i slutet på fjärde kvartalet 2019 förvärvade 17,9 procent av aktierna i Infrea. Tomas har mer än 20 års erfarenhet av transaktioner, investeringar, strategisk affärsutveckling och operativa uppdrag i ledande ställning. Tomas har flera styrelseuppdrag, däribland som ordförande i Fasticon AB, ledamot i Team Olivia Group AB och ledamot i IF Brommapojkarna. Innan Tomas kom till bolaget har han bland annat varit Senior Vice President på OptiGroup och VD för Textilia samt delägare i Erneholm Haskel och Associate på Enskilda Securities. Tomas är utbildad via Handelshögskolan i Stockholm med masterinriktning på finansiell ekonomi.

Tomas företräder 4 009 435 aktier genom bolag. Tomas innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Helene Willberg Styrelseledamot, ordförande Revisionutskottet

Född 1967
Styrelseledamot  sedan  2020. 

Helene har pågående uppdrag som styrelseledamot i bl.a.  Thule Group AB, Footway AB, Indecap AB , Profoto Holding AB samt Nordic Paper Holding AB. Tidigare har Helene haft ledande  befattningar  på  KPMG,  inklusive  VD  för  KPMG  Sverige  och  chef  för  KPMG:s  Financial Advisory  Services samt varit Practice Leader  på Alvarez & Marsal Nordics.  Helene har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Äger inga  aktier i Infrea genom bolag/privat. Helene innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Elizabeth Falk Revisor

Grant Thornton är av bolagsstämman valda som revisionsbolag med Elizabeth Falk som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.