Styrelse och revisor

Infreas styrelse består av fyra personer, inklusive ordförande, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter som omvaldes vid extra bolagsstämma i Bolaget den 11 oktober 2017 redovisas nedan.

Urban Sturk Styrelseordförande

Född 1966
Styrelseordförande sedan 2011 samt medgrundare av Infrea.

Urban Sturk är styrelseordförande samt medgrundare av Infrea. Urban är också verksam som ägare och grundare av GC Partner. Urban var grundare och styrelseordförande för Diversify Consulting Group (numera Webstep), styrelseordförande för VoltAir System och Asfaltsverket samt styrelseleda mot i Cleanpipe. Urban har en ekonomexamen från Uppsala universitet.

Äger direkt 2 000 aktier och indirekt 982 869 aktier i Infrea genom bolag. Urban innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Erik Lindeblad Styrelseledamot

Född 1973
Styrelseledamot sedan 2017.

Erik Lindeblad har varit verksam inom Lindeblad Technology AB i 20 år. Bland Lindeblad Technology AB:s investeringar finns bolag som Icomera AB, Scandinavian Tank Storage AB och Ingemansson Technology AB. Erik är sjökapten och var tidigare anställd som Senior Master inom Stena Line Baltic A/S, där han var ansvarig för en större RO-PAX-färja (driftsoptimering, projektledning och kvalitetsrevision). Erik har en sjökaptensexamen från Chalmers Tekniska Högskola. 

Äger direkt 22 626 aktier och indirekt 2 949 025 aktier i Infrea genom bolag. Erik innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare

Pontus Lindwall Styrelseledamot

Född 1965
Styrelseledamot sedan 2014.

Pontus Lindwall är bland annat VD och styrelseledamot i Betsson AB (publ), styrelseordförande i Mostphotos AB och styrelseledamot i NetEnt AB (publ) och i Solporten Fastighets AB. Pontus har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. 

Äger 409 711 aktier i Infrea genom bolag. Pontus innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Elsa Widding Styrelseledamot

Född 1968
Styrelseledamot sedan 2019.

Elsa Widding driver konsultfirman Elsa Widding AB och har varit verksam inom Energibranschen i 25 år. Hon har i olika positioner arbetat för Statkraft i Norge, Fortum i Finland och för Vattenfall i Sverige. Elsa har även varit ansvarig analytiker för bolag som Vattenfall, SJ och Green Cargo på Regeringskansliet, vid enheten för statligt ägande. Därutöver har Elsa deltagit vid förvärv av elnät i Norden. Elsa har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Äger inga aktier i Infrea. Elsa innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till Infrea.

Revisor

Elizabeth Falk Revisor

Grant Thornton är av bolagsstämman valda som revisionsbolag med Elizabeth Falk som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.