Styrelse och revisor

Infreas styrelse består av fyra personer, inklusive ordförande, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De styrelseledamöter som omvaldes vid extra bolagsstämma i Bolaget den 11 oktober 2017 redovisas nedan.

 

Urban Sturk Styrelseordförande

Född 1966
Styrelseordförande sedan 2011 samt medgrundare av Infrea.

Utbildning: Ekonomexamen från Uppsala Universitet.

Pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Kvarnmyrsberget Bygg och Fastighet AB, GC Partner AB och Gennaker AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Accukap AB och Candide AB. Styrelseordförande i Markisbolaget i Bromölla AB.

Äger 935 415 aktier i Infrea AB genom bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Daniel Johansson Styrelseledamot

Född 1967
Styrelseordförande sedan 2011 samt medgrundare av Infrea.

Utbildning: Studerat Företagsekonomi och Systemanalys vid Örebro Universitet.

Pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Time People Group AB (publ) och Montsinery AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Time People Group AB (publ), Objektfabriken AB, Efftre AB, Giraff Data Konsult AB, Effektverket AB och Crio Partner AB. Styrelseledamot i Markisbolaget i Bromölla AB.

Äger 762 964 aktier i Infrea AB genom bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Erik Lindeblad Styrelseledamot

Född 1973
Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Sjökaptenexamen.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i ReVibe Energy AB, Tapiren Survey System AB, Occean Services AB och Ocean Modules Sweden AB.

Avslutade uppdrag: Styrelseordförande i SuperClean Scandinavia Holding AB. Styrelseledamot i SuperClean Scandinavia Holding AB, Qleeno AB, Lindeblad Technology AB och Lindeblad Technology Holding AB.

Erik äger 2 881 025 aktier i Infrea genom bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare

Pontus Lindwall Styrelseledamot

Född 1965
Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Mostphotos AB. Styrelseledamot i Betsson AB (publ), Finansson euro AB, Betsson Perch Investments AB, Actorius AB, Bostadsrättsföreningen Korporalen 9, Betsson Technologies AB, Betsson PR & Media AB, Nya Solporten Fastighets AB, GREAT PIKE INVESTMENTS AB, Aktiebolaget Restaurang Rouletter, Finansson AB, EGI Emerging Global Investment AB, NetEnt AB (publ) och Solporten Fastighets AB.

Avslutade uppdrag: Styrelseledamot i Betsson AB, Intact Technologies Stockholm AB, Shopsson AB, Shopsson S.B. AB, Ballansadansa AB, Mostphotos AB och Lemon Planet & Friends AB.

Pontus äger 363 711 aktier i Infrea genom bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare

Revisor

Jörgen Sandell Revisor

Född 1957

Jörgen Sandell är auktoriserad revisor på Grant Thornton.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.