Styrelse och revisor

Tomas Bergström Styrelseordförande

Född 1971
Styrelseordförande sedan 2021*.

Tomas är VD i Byggmästare Anders J Ahlström som i slutet på fjärde kvartalet 2019 förvärvade 17,9 procent av aktierna i Infrea. Tomas har mer än 20 års erfarenhet av transaktioner, investeringar, strategisk affärsutveckling och operativa uppdrag i ledande ställning. Tomas har flera styrelseuppdrag, däribland som ordförande i Fasticon AB, ledamot i Team Olivia Group AB och ledamot i IF Brommapojkarna. Innan Tomas kom till bolaget har han bland annat varit Senior Vice President på OptiGroup och VD för Textilia samt delägare i Erneholm Haskel och Associate på Enskilda Securities. Tomas är utbildad via Handelshögskolan i Stockholm med masterinriktning på finansiell ekonomi.

*Tomas tillträdde posten som styrelseordförande i mars 2021. Dessförinnan var han styrelseledamot i Infrea sedan 2020.

Tomas företräder 4 019 435 aktier genom bolag. Tomas innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Pontus Lindwall Styrelseledamot

Född 1965
Styrelseledamot sedan 2014.

Pontus Lindwall är bland annat VD och styrelseledamot i Betsson AB (publ), styrelseordförande i Mostphotos AB och styrelseledamot i NetEnt AB (publ) och i Solporten Fastighets AB. Pontus har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. 

Äger 459 711 aktier i Infrea genom bolag. Pontus innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Elsa Widding Styrelseledamot

Född 1968
Styrelseledamot sedan 2019.

Elsa Widding driver konsultfirman Elsa Widding AB och har varit verksam inom Energibranschen i 25 år. Hon har i olika positioner arbetat för Statkraft i Norge, Fortum i Finland och för Vattenfall i Sverige. Elsa har även varit ansvarig analytiker för bolag som Vattenfall, SJ och Green Cargo på Regeringskansliet, vid enheten för statligt ägande. Därutöver har Elsa deltagit vid förvärv av elnät i Norden. Elsa har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Äger 13 303 aktier i Infrea privat. Elsa innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Erik Lindeblad Styrelseledamot

Född 1973
Styrelseledamot sedan 2017.

Erik Lindeblad har varit verksam inom Lindeblad Technology AB i 20 år. Bland Lindeblad Technology AB:s investeringar finns bolag som Icomera AB, Scandinavian Tank Storage AB och Ingemansson Technology AB. Erik är sjökapten och var tidigare anställd som Senior Master inom Stena Line Baltic A/S, där han var ansvarig för en större RO-PAX-färja (driftsoptimering, projektledning och kvalitetsrevision). Erik har en sjökaptensexamen från Chalmers Tekniska Högskola. 

Erik företräder 3 009 025 aktier privat och genom bolag. Erik innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare

Helene Willberg Styrelseledamot, ordförande Revisionutskottet

Född 1967
Styrelseledamot  sedan  2020. 

Helene har pågående uppdrag som styrelseledamot i bl.a.  Thule Group AB, Footway AB, Indecap AB , Profoto Holding AB samt Nordic Paper Holding AB. Tidigare har Helene haft ledande  befattningar  på  KPMG,  inklusive  VD  för  KPMG  Sverige  och  chef  för  KPMG:s  Financial Advisory  Services samt varit Practice Leader  på Alvarez & Marsal Nordics.  Helene har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Äger inga  aktier i Infrea genom bolag/privat. Helene innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Sören Bergström Styrelseledamot

Född 1956
Styrelseledamot sedan 2021.

Sören Bergström har 30 års bakgrund inom JM koncernen, på olika ledande befattningar, varav 18 år som medlem i koncernledningen. Tidigare styrelseordförande JM Entreprenad, Timblads Måleri, Solna Måleri, Lindkvist Rör och JM Stombyggnad. Dessutom tidigare styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier, JM Soumi OY, JM Danmark AS, JM Construction SA Belgien, Projektgaranti, Borätt Seniorgården och JM@home.

Äger inga aktier i Infrea genom bolag/privat. Sören innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Mia Rutenius Revisor

Grant Thornton är av bolagsstämman valda som revisionsbolag med Mia Rutenius som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.