Styrelse och revisor

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tomas Bergström Styrelseordförande

 

Född 1971
Styrelseordförande sedan 2021*.

Tomas är VD i Byggmästare Anders J Ahlström och har mer än 20 års erfarenhet av transaktioner, investeringar, strategisk affärsutveckling och operativa uppdrag i ledande ställning. Tomas är ordförande i Fasticon AB och ledamot i Team Olivia Group AB, Green Landscaping Group AB, Safe Life AB, Volta Trucks AB och Ge-Te Media AB. Innan Tomas kom till bolaget har han bland annat varit Senior Vice President på OptiGroup och VD för Textilia samt delägare i Erneholm Haskel och Associate på Enskilda Securities. Tomas är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm med masterinriktning på finansiell ekonomi.

*Tomas tillträdde posten som styrelseordförande i mars 2021. Dessförinnan var han styrelseledamot i Infrea sedan 2020.

Tomas företräder 6 029 152 aktier genom bolag och äger privat genom bolag 52 500 aktier i Infrea. Tomas innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Pontus Lindwall Styrelseledamot

Född 1965
Styrelseledamot sedan 2014.

Pontus Lindwall är bland annat VD och styrelseledamot i Betsson AB (publ), styrelseordförande i Mostphotos AB och styrelseledamot i NetEnt AB (publ) och i Solporten Fastighets AB. Pontus har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. 

Äger 1 327 601 aktier i Infrea. Pontus innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Erik Lindeblad Styrelseledamot

Född 1973
Styrelseledamot sedan 2017.

Erik Lindeblad har varit verksam inom Lindeblad Technology AB i 20 år. Bland Lindeblad Technology AB:s investeringar finns bolag som Icomera AB, Scandinavian Tank Storage AB och Ingemansson Technology AB. Erik är sjökapten och var tidigare anställd som Senior Master inom Stena Line Baltic A/S, där han var ansvarig för en större RO-PAX-färja (driftsoptimering, projektledning och kvalitetsrevision). Erik har en sjökaptensexamen från Chalmers Tekniska Högskola. 

Erik företräder 4 547 483 aktier privat och genom bolag. Erik innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare

Helene Willberg Styrelseledamot, ordförande Revisionutskottet

Född 1967
Styrelseledamot sedan 2020. 

Helene har pågående uppdrag som styrelseledamot i bl.a. Thule Group AB, Byggfakta Group Nordic Holdco AB, Profoto Holding AB, Renewcell AB, Enzymatica AB samt Nordic Paper Holding AB. Tidigare har Helene haft ledande  befattningar  på  KPMG, inklusive VD  för KPMG Sverige och chef för KPMG:s Financial Advisory Service samt varit Country leader på Alvarez & Marsal Sweden. Helene har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Äger inga aktier i Infrea genom bolag/privat. Helene har 70 000 teckningsoptioner i Infrea.

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Sören Bergström Styrelseledamot

Född 1956
Styrelseledamot sedan 2021.

Sören Bergström har 30 års bakgrund inom JM koncernen, på olika ledande befattningar, varav 18 år som medlem i koncernledningen. Tidigare styrelseordförande JM Entreprenad, Timblads Måleri, Solna Måleri, Lindkvist Rör och JM Stombyggnad. Dessutom tidigare styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier, JM Soumi OY, JM Danmark AS, JM Construction SA Belgien, Projektgaranti, Borätt Seniorgården och JM@home.

Äger 12 000 aktier i Infrea privat. Sören innehar 25 000 tekningsoptioner i Infrea

Oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Charlotte Bergman Styrelseledamot

Född 1963
Styrelseledamot sedan 2022

Charlotte Bergman har arbetat snart 35 år i bygg- och fastighetsbranschen. Hon är tidigare VD i ELU Konsult, tidigare VD i Strängbetong och har även haft ett flertal ledande befattningar inom NCC och dåvarande Euroc-koncernen. Charlotte har flera styrelseuppdrag utöver Infrea. Hon är styrelseledamot i FastPartner, Anders J Ahlström och Infranord, samt ordförande i Svefa, HRP och ELU Konsult. Charlotte var även styrelseledamot i Svevia under fem år. Charlotte är civilingenjör i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola.

Äger 37 500 aktier i Infrea genom bolag. Charlotte innehar 25 000 teckningsoptioner i infrea.

Ej oberoende i förhållande till bolaget. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Revisor

Mia Rutenius Revisor

Grant Thornton är av bolagsstämman valda som revisionsbolag med Mia Rutenius som huvudansvarig revisor.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.