Aktien

Infreas aktie listades på NASDAQ First North Premier den 18 juni 2019.

Om Nasdaq First North Premier

Nasdaq First North Premier är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Premier regleras av Nasdaq First North Premiers regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Premier är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Premier.

Handelsinformation

Kortnamn: INFREA
ISIN: SE0010600106

Likviditesgarant

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50
CA@mangold.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.