Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat två utskott som ett led i att effektivisera och fördjupa arbetet i vissa frågor – ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Utskottens arbete samt bestämmanderätt regleras av styrelsen fastställda utskottsinstruktionerna, vilka granskas och antas årligen. Infreas utskott har endast en beredande roll. Frågor som tas upp på utskottens möten protokolleras och rapporteras på nästkommande styrelsemöte där förekommande beslut fattas.

Ersättningsutskott

Revisionsutskott

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.