Revisionsutskott

Revisionsutskott

Styrelsen har valt styrelseledamot Helene Willberg till ordförande för revisionsutskottet. Samtliga styrelseledamöter hanterar frågor gällande revision och faller därmed in i ramen av det ordinarie styrelsearbetet. Detta mot bakgrund av de komplexa frågor som involverade hela styrelsen under året, att koncernen bildades 2017-12-31 genom en stor apport­emission, notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market 2018-04-20 samt notering på Nasdaq First North Premier Growth Market 2019-06-13.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.