Valberedning

I enlighet med de instruktioner som årsstämman lämnade har det under tredje kvartalet tillsatts en valberedning som ska förbereda ett antal val till kommande årsstämma. De personer som utsetts är Erik Lindeblad, representerande Lindeblad Technology AB, Dag Sundman representerande Aimone Holding samt Mats Svensson representerande Zepiroth AB. Valberedningen har utsett Mats Svensson till ordförande. Eventuella förslag kan ställas till ordförande på adress mj.svensson@telia.com.

Årsstämman ägde rum den 16 maj 2019.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.