Insiders

För att se de senaste transaktionerna för Personer i Ledande Ställning i Infrea hänvisas till Finansinspektionens hemsida:

https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.