Ägare

 Största aktieägare per den 1 oktober 2019

Namn Antalet aktier och röster Ägar- och röstandel
Lindeblad Technology AB 2 949 025 17,6%
FV Group AB 1 350 000 8,1%
Broholmen Invest AB 1 019 120 6,1%
Gennaker AB 970 870 5,8%
Marcodena Ltd 808 414 4,8%
CNI Nordic 3 AB 767 251 4,6%
Thomas Olausson 732 570 4,4%
Dag Sundman 646 823 3,9%
Falisk Invest AB 533 679 3,2%
Ponytail AB 442 147 2,6%
Övriga 6 514 711 38,9%
Totalt 16 734 610 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.