Ägare

 Största aktieägare per den 30 december 2020

Namn Antalet aktier och röster Ägar- och röstandel
Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB 4 009 435 24,0%
Lindeblad Technology AB 3 009 025 18,0%
Gennaker AB 979 350 5,6%
SEB AB, Luxemburg filial 699 931 4,2%
Futur Pension 533 679 3,2%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 529 773 3,2%
Ponytail Invest AB 442 147 2,6%
Actorius AB 409 711 2,4%
Ålandsbanken i ägares ställe 343 460 2,1%
UBS Switzerland AG 288 478 1,7%
Övriga 5 489 621 33,0%
Totalt 16 734 610 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.