Ägare

 Största aktieägare per den 30 juni 2021

Namn Antalet aktier och röster Ägar- och röstandel
Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB 4 009 435 23,96%
Lindeblad Technology AB 3 009 025 17,98%
Gennaker AB 967 750 5,78%
SEB AB, Luxemburg Branch, W8IMY 709 688 4,24%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 687 443 4,11%
Futur Pension 544 679 3,19%
Ponytail Invest AB 442 147 2,64%
Actorius AB 409 711 2,45%
Ålandsbanken i ägares ställe 343 460 2,05%
UBS Switzerland AG 288 478 1,72%
Övriga ägare 5 333 794 31,9%
Totalt 16 734 610 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.