Ägare

 Största aktieägare per den 31 december 2019

Namn Antalet aktier och röster Ägar- och röstandel
Lindeblad Technology AB 3 009 025 18,0%
Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB 3 000 000 17,9%
Broholmen Invest AB 1 019 120 6,1%
Gennaker AB 980 869 5,9%
Dag Sundman 646 823 3,9%
Falisk Invest AB 533 679 3,2%
Ponytail Invest AB 442 147 2,6%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 433 344 2,6%
Actorius AB 409 711 2,4%
Zepiroth AB 343 430 2,1%
Övriga 5 916 462 35,4%
Totalt 16 734 610 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.