Ägare

 Största aktieägare per den 31 mars 2023

Namn Antalet aktier och röster Ägar- och röstandel
Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB 4 019 435 20,0%
Lindeblad Technology AB 3 009 025 15,0%
State Street Bank and Trust CO, W9 1 006 988 5,0%
Gennaker AB 871 089 4,3%
Avanza Pension 759 186 3,8%
SEB AB, Luxemburg filial 656 027 3,3%
Futur Pension 553 529 2,8%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 546 508 2,7%
Actorius AB 425 360 2,1%
Fallax Akitebolag  300 000 1,5%
Övriga ägare 7 946 731 40%
Totalt 20 093 878 100%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.