Ägare

 Största aktieägare per den 30 september 2023

Namn Antalet aktier och röster Ägar- och röstandel
Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB 4 019 435 20,0%
Lindeblad Technology AB 3 009 025 15,0%
Avanza Pension 1 293 700 6,4%
Gennaker AB 824 200 4,1%
SEB AB, Luxemburg filial 656 027 3,3%
Futur Pension 555 679 2,8%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 552 169 2,7%
Actorius AB 543 025 2,7%
Fallax Akitebolag 300 000 1,5%
Andcarl 2 AB 238 436 1,2%
Övriga ägare 8 102 182 40,3%
Totalt 20 093 878 100%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.