Ägare

 Största aktieägare per den 31 mars 2020

Namn Antalet aktier och röster Ägar- och röstandel
Lindeblad Technology AB 3 009 025 18,0%
Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB 3 007 200 18,0%
Broholmen Invest AB 1 019 120 6,1%
Gennaker AB 982 870 5,9%
Dag Sundman 666 823 4,0%
Falisk Invest AB 533 679 3,2%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 554 522 3,3%
Ponytail Invest AB 442 147 2,6%
Actorius AB 409 711 2,4%
Zepiroth AB 343 430 2,1%
Övriga 5 766 083 35,4%
Totalt 16 734 610 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.