Ägare

 Största aktieägare per den 30 juni 2020

Namn Antalet aktier och röster Ägar- och röstandel
Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB 3 009 435 18,0%
Lindeblad Technology AB 3 009 025 18,0%
Broholmen Invest AB 1 019 120 6,1%
Gennaker AB 982 870 5,9%
SEB AB, Luxemburg filial 686 823 4,1%
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 540 203 3,2%
Pension, Futur 533 679 3,2%
Ponytail AB 442 147 2,6%
Actorius AB 409 711 2,4%
Ålandsbanken i ägares ställe 343 460 2,1%
Övriga 5 758 137 34,4%
Totalt 16 734 610 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.