Ägare

 Största aktieägare per den 30 juni 2019

Namn Antalet aktier och röster Ägar- och röstandel
Lindeblad Technology AB 2 949 025 18,8%
FV Group AB 1 350 000 8,6%
Broholmen Invest AB 1 019 120 6,5%
Gennaker AB 980 869 6,2%
CNI Nordic 2 AB 831 098 5,3%
Marcodena Ltd  808 414 5,1%
CNI Nordic 3 AB 767 251 4,9%
Thomas Olausson 732 570 4,7%
Aimone Holding Ltd 646 823 4,1%
Ponytail AB 442 147 2,6%
Övriga 5 199 233 33,1%
Totalt 15 726 550 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.