Ägare

 Största aktieägare per den 30 september 2018

Namn Antalet aktier och röster Ägar- och röstandel
Lindeblad Technology AB 2 949 025 18,80%
FV Group AB 1 313 572 8,40%
Broholmen Invest AB 1 019 120 6,50%
Gennaker AB 980 869 6,20%
CNI Nordic 2 AB 831 098 5,30%
Montsinery AB 808 414 5,10%
CNI Nordic 3 AB 767 251 4,90%
Thomas Olausson 732 570 4,70%
Aimone Holding Ltd 646 823 4,10%
Ponytail AB 442 147 2,60%
Övriga 5 235 661 33,30%
Totalt 15 726 550 100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.