Koncernledning

Tony Andersson VD och Koncernchef

Född 1973
VD sedan 2017.

Tony Andersson har en mångårig erfarenhet inom industri och projektledning på den nordiska marknaden. Tony kommer närmast från rollen som VD för CERTEGO Group. Därutöver har Tony varit divisionschef för Assemblin (f.d. Imtech Nordic) samt chef för koncernens verksamhetsutveckling hos Bravida. Tony har en civilingenjörsexamen från KTH. 

Tony äger 215 100 aktier i Infrea. Tony har 50 000 teckningsoptioner i Infrea.

Henrik Nordin CFO

Född 1967
CFO sedan 2020.

Henrik har tidigare varit CFO och Vice-VD för bland annat First North-noterade TCECUR Group och CFO för Eltel Networks, Power Transmission International samt flertalet roller inom United Technologies. Henrik har även flera poster i internationella bolag med sig i bagaget. Henrik har omfattande universitetsstudier i ekonomi, organisation och management samt varit arbetat som Godkänd revisor hos PWC.

Henrik äger 10 000 aktier i Infrea AB. Henrik har 10 000 teckningsoptioner i Infrea.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.