Koncernledning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Martin Reinholdsson VD och Koncernchef

Född 1973
VD och koncernchef sedan 2023.

Martin har 25 års erfarenhet från investerings, M&A och D&U verksamhet inom olika delar av Vattenfallkoncernen. Martin har bl a varit internationell chef för vindkraft, ansvarig för  internationellt konsortium för kraftutväxling och VD för ENWELL.

Martin är civilingenjör från KTH.

Martin äger 51 953 aktier i Infrea. 

Johan Garmstedt CFO

Född 1988
CFO sedan mars 2023 och anställd på Infrea sedan 2020.

Johan har mångårig erfarenhet av att arbeta med förvärv, strategi och utveckling av verksamheter. Johan har arbetat på Infrea sedan 2020 som Förvärvs- och affärsutvecklingschef. Tidigare erfarenheter innefattar Coor Service Management (publ) och strategikonsultfirman Arkwright. Johan har en Civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi Internationell från Linköpings Tekniska Högskola.

Johan äger 15 428 aktier i Infrea.

Jonas Olsson Verksamhetsutvecklingschef

Född 1968

Jonas har en mångårig erfarenhet av att utveckla och styra finansiell och operativ rapportering inom projektbaserad verksamhet. Jonas kommer närmast från Gunnar Karlsen Sverige, där han varit verksam som CFO. Dessutom har Jonas innehaft olika controllerroller i Bravida efter att karriären började på investmentbolaget Industrivärden som analytiker. Jonas har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Jonas äger 20 430 aktier i Infrea. 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.