Koncernledning

Charlotte Bergman tf VD och Koncernchef

Född 1963
tf VD och Koncernchef
Styrelseledamot sedan 2022

Charlotte Bergman har arbetat snart 35 år i bygg- och fastighetsbranschen. Hon är tidigare VD i ELU Konsult, tidigare VD i Strängbetong och har även haft ett flertal ledande befattningar inom NCC och dåvarande Euroc-koncernen. Charlotte har flera styrelseuppdrag utöver Infrea. Hon är styrelseledamot i FastPartner, Anders J Ahlström och Infranord, samt ordförande i Svefa, HRP och ELU Konsult. Charlotte var även styrelseledamot i Svevia under fem år. Charlotte är civilingenjör i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola.

Äger inga aktier i infrea genom bolag/privat. Charlotte innehar inga teckningsoptioner i infrea.

Ej oberoende i förhållande till bolaget. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Johan Garmstedt CFO

Född 1988
CFO sedan mars 2023.

Johan har mångårig erfarenhet av att arbeta med förvärv, strategi och utveckling av verksamheter. Johan har arbetat på Infrea sedan 2020 som Förvärvs- och affärsutvecklingschef. Tidigare erfarenheter innefattar Coor Service Management (publ) och strategikonsultfirman Arkwright. Johan har en Civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi Internationell från Linköpings Tekniska Högskola.

Johan äger 7981 aktier i Infrea.

Jonas Olsson Verksamhetsutvecklingschef

Född 1968

Jonas har en mångårig erfarenhet av att utveckla och styra finansiell och operativ rapportering inom projektbaserad verksamhet. Jonas kommer närmast från Gunnar Karlsen Sverige, där han varit verksam som CFO. Dessutom har Jonas innehaft olika controllerroller i Bravida efter att karriären började på investmentbolaget Industrivärden som analytiker. Jonas har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Jonas äger 4598 aktier i Infrea.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.