Ledning

Tony Andersson VD och Koncernchef

Född 1973
VD sedan 2017.

Tony Andersson har en mångårig erfarenhet inom industri och projektledning på den nordiska marknaden. Tony kommer närmast från rollen som VD för CERTEGO Group. Därutöver har Tony varit divisionschef för Assemblin (f.d. Imtech Nordic) samt chef för koncernens verksamhetsutveckling hos Bravida. Tony har en civilingenjörsexamen från KTH. 

Tony äger 98 235 aktier i Infrea AB. Tony har 200 000 teckningsoptioner i Infrea. 

Henrik Nordin CFO

Född 1967
CFO sedan 2020.

Henrik har tidigare varit CFO och Vice-VD för bland annat First North-noterade TCECUR Group och CFO för Eltel Networks, Power Transmission International samt flertalet roller inom United Technologies. Henrik har även flera poster i internationella bolag med sig i bagaget. Henrik har omfattande universitetsstudier i ekonomi, organisation och management samt varit arbetat som Godkänd revisor hos PWC.

Henrik äger 0 aktier i Infrea AB. Henrik har inga teckningsoptioner i Infrea.

Henrietta Forsberg Koncernredovisningschef

Född 1982
Koncernredovisningschef sedan 2018.

Henrietta Forsberg har haft flera positioner hos KPMG både som revisor och inom svenskt och internationell företagsbeskattning. Vidare har hon varit ekonomichef för Nespresso Business Solutions nordiska verksamhet. Henrietta har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. 

Henrietta äger inga aktier eller teckningsoptioner i Infrea.

Johan Reideby Analytiker

Född 1973
Analytiker sedan 2019.

Johan har tidigare varit Senior Business Controller och Analytiker på OKQ8. Johan var där drivande eller involverad i många projekt inom allt från omstruktureringar, förvärv, utveckling av system för uppföljning till valutaprojekt och riskanalys. Johan har en Kandidatexamen i ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Johan äger 0 aktier i Infrea AB. Johan har inga teckningsoptioner i Infrea.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.