Ledning

Tony Andersson VD och Koncernchef

Född 1973
VD sedan 2017.

Tony Andersson har en mångårig erfarenhet inom industri och projektledning på den nordiska marknaden. Tony kommer närmast från rollen som VD för CERTEGO Group. Därutöver har TOny varit divisionschef för Assemblin (f.d. imtech Nordic) samt chef för koncernens verksamhetsutveckling hos Bravida. Tony har en civilingenjörsexamen från KTH. 

Tony äger 22 235 aktier i Infrea AB. Tony har 200 000 teckningsoptioner i Infrea. 

Lars Solin CFO

Född 1959
CFO sedan 2017.

Lars Solin har haft flertalet chefspositioner inom investment banking. Därutöver har Lars varit vice VD och CFO för det börsnoterade konsultbolaget Rejlers och Senior Investment Manager på Mannerheim invest. Lars har en civilingenjörsexamen från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. 

Lars äger 22 235 aktier i Infrea AB. Lars innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Henrietta Forsberg Koncernredovisningschef

Född 1982
Koncernredovisningschef sedan 2018.

Henrietta Forsberg har haft flera positioner hos KPMG både som revisor och inom svenskt och internationell företagsbeskattning. Vidare har hon varit ekonomichef för Nespresso Business Solutions nordiska verksamhet. Henrietta har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. 

Henrietta äger inga aktier eller teckningsoptioner i Infrea.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.