Investeringsutskott

Investeringsutskott

Under november 2021 beslutade styrelsen att etablera Investeringsutskott (IU), med Tomas Bergström (som ordförande för IU) samt Erik Lindeblad. IU har under året hållit två möten. IU ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar i övrigt, verka för kommunikationen gällande investeringar mellan bolagets ledning och styrelsen.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.