Investeringsutskott

Investeringsutskott

Investeringsutskott (IU) består av Tomas Bergström (ordförande för IU) samt Erik Lindeblad. IU ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar i övrigt, verka för kommunikationen gällande investeringar mellan bolagets ledning och styrelsen.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.