Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

VD Tony Andersson har avyttrat aktier enligt tidigare kommunikation

Infreas VD Tony Andersson har i enlighet med tidigare kommunikation, den 17 augusti, avyttrat aktier motsvarande 5 000 000 kr i syfte att finansiera teckningsoptionsprogrammet 2018/2021 som omfattade 6 400 000 kr. Efter försäljningen äger Tony Andersson 215 100 aktier och 30 000 teckningsoptioner.

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 82

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA.

Mer information: infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.