Pressmeddelanden

VD-byte i INFREAs dotterbolag Cleanpipe

INFREA tackar Per Eld för det arbete som han lagt ned på att bygga upp Cleanpipes struktur och varumärke under sin tid som VD. Nu är det dock dags för ett nytt ledarskap och ny ansats inför nästa utvecklingsfas.

- Var tid i ett företags utveckling har sin ledare och det har blivit dags för nytt ledarskap i Cleanpipe. Per Eld har gjort ett gott jobb under sina drygt två år som VD, vilket vi tackar för, säger Tony Andersson, VD i INFREA, Cleanpipes ägare.

Cleanpipe som är verksamt inom affärsområdet AVA (avfall, vatten och avlopp) står inför stora utmaningar att ta än större marknadsandelar och utöka den geografiska närvaron.

- Det behövs nu en ansats i att strukturera och förvalta bolagets plattform, men även i att organisera bolaget operationellt där effektivitet i administration, i processer och användning av resurser kommer in. Detta blir uppdraget för Cleanpipes kommande VD, där rekryteringsarbetet nu inletts, säger Tony Andersson. Under tiden antar Tony Andersson rollen som tf VD tills positionen är tillsatt.

- Tillsammans med den nya VDs kommer vi att genomföra förbättringar med målet att skapa ett välmående Cleanpipe som står starkt oberoende av konjunkturen, förklarar Tony Andersson.

Cleanpipes stora fordonspark med kompetenta medarbetare kommer säkerställa att projekt kommer att kunna genomföras utan påverkan för kunder.

Stockholm 2018-05-31

För mer information:
Tony Andersson, Styrelseordförande Cleanpipe och VD INFREA, 08-401 01 81

Om Cleanpipe
INFREAs dotterbolag Cleanpipe kan ta hand om till exempel rörinspektioner med kameror, slamsugning och högtryckspolning till torrsugning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall och restvatten. Kunderna finns inom kommuner och storindustrier men även på privatmarknaden och i hushåll. Cleanpipe erbjuder jourverksamhet och en hög servicegrad dygnet runt.
www.cleanpipe.se

Om INFREA:
Med tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur drivs verksamheten inom affärsområdena är Mark och Anläggning, AVA (Avfall, vatten, avlopp) och Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 50301550, är bolagets Certified Adviser.
www.infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.