Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till omval av styrelseledamöter i Infrea AB

Valberedningen för Infrea AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 11 maj 2023 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt ordförande.

Efter sedvanlig beredning har valberedningen beslutat att föreslå årsstämman (i) att omval sker av styrelseledamöterna Erik Lindeblad, Pontus Lindwall, Tomas Bergström, Helene Willberg, Sören Bergström samt Charlotte Bergman och (ii) att till ordförande omväljs Tomas Bergström.

Stockholm 2023-03-17

För mer information:

Marcus Trummer, valberedningens ordförande,   +46 70 896 95 93

Tomas Bergström, styrelseordförande,              +46 70 317 80 92

Charlotte Bergman, tf VD och koncernchef,        +46 70 315 78 95

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA.
Mer information: www.infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.