Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Tomas Bergström invald i Infreas styrelse

Vid extra bolagsstämma 2020-02-17 i Infrea har Tomas Bergström invalts till ny styrelseledamot i enlighet med valberednings förslag till bolagsstämman.

Tomas Bergström är VD på Byggmästare Anders J Ahlström AB som är sedan årsskiftet 2019/20 ägare av 17,9% av aktierna i Infrea. Tomas har mer än 20 års erfarenhet av transaktioner, investeringar, strategisk affärsutveckling och operativa uppdrag i ledande ställning.

- Jag är glad över att kunna hälsa Tomas Bergström varmt välkommen till Infreas styrelse. Jag är övertygad om att Tomas med sin bakgrund inom M&A och företagsledning kommer att bli ett värdefullt tillskott i vårt arbete med att utveckla Infrea inom vår nisch, infrastruktur, säger Urban Sturk, styrelseordförande i Infrea.

For mer information:

Urban Sturk, Styrelseordförande i Infrea, +46 (0)70 565 90 24

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB. tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser. infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.