Pressmeddelanden

Teckningsperiod och investerarträffar i Stockholm och Malmö

Teckningsperioden i Infrea pågår fram till den 12 april 2018 och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.infrea.se och på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

I samband med teckningsperioden bjuder Bolaget in till investerarträffar med Infreas VD Tony Andersson:

  • Mangold i Stockholm den 9 april, Engelbrektsplan 2, kl. 11.30 - 12.30
  • Mangold i Malmö den 10 april, Hamngatan 4, kl. 12.00 - 13.00

Anmälan till investerarträffar sker genom e-post till [email protected]

Anmälningsperiod 27 mars - 12 april 2018 inför noteringen av bolagets aktie på Nasdaq First North
Anmälan om önskan att teckna aktier i Infrea kan ske genom:

Stockholm 2018-03-28

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD
+46 70 650 88 69

Om Infrea
Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet genom dotterbolaget BST Brandskyddsteamet AB, mark och anläggning genom dotterbolaget Asfaltsverket Öst AB samt infrastruktur genom dotterbolagen CLEANPIPE Sverige AB och Cija Tank AB. Infreas fortsatta tillväxt kommer att bestå i en kombination av organisk tillväxt, kompletterande förvärv av bolag inom befintliga affärsområden samt adderande av ytterligare affärsområden genom att förvärva bolag med liknande karaktär och marknadsförutsättningar. Affärsområdena utgörs av enskilda verksamheter med egna varumärken och planeras bibehålla denna struktur, även för tillkommande affärsområden. Mer information om verksamheten finns på www.infrea.se. Mangold, med telefonnummer 08-5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.