Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Stark orderstock på 120 Mkr för Infreas dotterbolag Siljan Schakt

Infreas dotterbolag Siljan Schakt visat ett stabilt orderläge under mars och har även vunnit flera nya anbud: bland annat gång- och cykelväg Faluvägen etapp två med ordervärde på 14 Mkr samt en entreprenad i Orsa Grönklitt där 31 tomter ska iordningställas, med ordervärde på 6 Mkr.

- Vi har en mycket god och stabil orderstock på totalt 120 Mkr samt flera projekt där vi har lämnat anbud och har en stark tro på fler positiva besked. Vi har under början på året stärkt upp organisationen genom att rekrytera nya medarbetare och vi ser ett behov av ytterligare rekryteringar, säger Jan Arnesson VD på Siljan Schakt.

Uppdragsgivare för gång- och cykelväg Faluvägen etapp två är Borlänge Energi. För samma uppdragsgivare genomförs även ett arbete i Dalsjö där kommunalt vatten och avlopp ska dras fram till ett mindre samhälle. Anbudssumman för det uppdraget är på 10 Mkr.

- I Orsa är det Grönklittsgruppen och NODAVA som är uppdragsgivare för de 31 nya tomterna som ska ställas iordning, det är såklart extra roligt för oss som är dalaföretag att få vara delaktig när orten växer, säger Jan Arnesson VD på Siljan Schakt.

- Vi gläds åt att Infreas dotterbolag står starka och att deras goda relationer på sina lokala marknader skapar affärer. Vi är i en bransch som står stark även i konjunktursvängningar, infrastruktur behövs alltid för att samhällen ska fungera, säger Tony Andersson, VD Infrea AB.

For mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Siljan Schakt:

Siljan Schakt erbjuder kompletta tjänster inom markarbete, vägbyggnationer och vatten- och avloppsområdet - från planering och projektering till byggnation och idrifttagning. Infreas dotterbolag erbjuder även biotopvård, vattenkraftsarbeten och uthyrning av anläggningsmaskiner med förare. Bolaget har en av de största privata maskinparkerna i Dalarna och driver därtill flera egna grus- och bergtäkter. siljanschakt.se

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser. infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.