Pressmeddelanden

Ramavtal med Stockholm Vatten startskottet för ny etablering i Stockholmsregionen där flera nya arbetstillfällen ges

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen tecknar treårigt ramavtal med Stockholm Vatten med möjlighet till förlängning. Avtalet beräknas ge intäkter om cirka 10.0Mkr årligen.

- Vi är väldigt glada över förtroendet från Stockholm Vatten. Avtalet ger vårt dotterbolag Asfaltsgruppen många nya möjligheter att växa in på Stockholms stora marknad. Därför passar det perfekt att nu realisera planerna på vår nya Region Stockholm - en strategisk närvaro med medarbetare på plats nära våra kunder, säger Tony Andersson, VD och koncernchef Infrea.

Ramavtalet avser områdena Söderort och Huddinge. Uppdraget innefattar återställning av väg, gata och mark efter plötsliga läckor eller planerade underhåll samt andra projekt inom Stockholm Vatten. Leveranserna kan vara akuta insatser eller planerade projekt.

- Arbetet med den här typen av uppdrag i tätort ställer höga krav på framkomlighet och logistik. Jobbet ska ske med så lite påverkan som möjligt för samhället och allmänheten. Noggrann planering är avgörande och vi är stolta över att ha fått förtroendet från Stockholm Vatten, säger Alfred Carinder, VD Asfaltsgruppen.

Asfaltsgruppens nya etableringen är strategiskt beläget intill E4:an, utmed Glömstavägen. Så långt har fyra tjänstemän och nio yrkesarbetare rekryterats, samtliga med gedigen branscherfarenhet, kännedom om marknaden och kunder.

For mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Asfaltsgruppen:

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen har kompetens att ta hand om hela kedjan vid mark- och anläggningsarbeten. Bolaget har egen tillverkning av asfaltmassa vilket möjliggör stor flexibilitet och kontroll. Kunderna köper både markarbeten och beläggningsarbeten och finns bland privata fastighetsägare, statliga organisationer, kommuner och landsting, industrier samt villaägare. asfaltsgruppen.se

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser. infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.