Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Nytt stort uppdrag vid järnvägstunneln Västlänken när NCC väljer Cleanpipe

INFREAs Cleanpipe fortsätter att ta uppdrag vid bygget av Västlänken i Göteborg när NCC bygger delar av järnvägstunneln Västlänken och stationen vid Korsvägen.

Västlänken kommer att bli en åtta kilometer lång järnväg varav sex i tunnel under centrala Göteborg. Redan tidigare har Cleanpipe uppdrag i bygget. Nu adderas ytterligare en stororder, denna gång från byggjätten NCC.

- Uppdraget som underleverantör till NCC är omfattande. Detta är ett ramavtal med färdigställande beräknat till 2025. Entreprenaden innefattar bland annat våra tjänster inom högtryckspolning, filmning och kontroll av nya och gamla ledningar, säger Patrik Lindell, marknadschef på Cleanpipe.

Även Cleanpipes torr- och grävsugningsfordon kommer finnas på plats. Detta för att uppnå en effektiv hantering av den stora mängd schaktmassor och vatten som ett infrastrukturprojekt i Västlänkens storlek genererar.

- Vi uppskattar att orden är värd 3 miljoner kronor årligen, och vi är naturligtvis både glada och stolta över att få vara entreprenörer åt NCC-koncernen i ytterligare ett projekt, säger Tony Andersson, VD INFREA.

Cleanpipe har tidigare haft flertalet uppdrag åt NCC.

- Våra uppdrag för NCC har alltid varit spännande och givande. NCC är en bra och tydlig kravställare, något som vi inom Cleanpipe värdesätter högt, avslutar Lindell.

Stockholm 2018-09-25

För mer information:
Tony Andersson, Styrelseordförande Cleanpipe och VD INFREA, 08-401 01 81

Om Cleanpipe
INFREAs dotterbolag Cleanpipe kan ta hand om till exempel rörinspektioner med kameror, slamsugning och högtryckspolning till torrsugning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall och restvatten. Kunderna finns inom kommuner och storindustrier men även på privatmarknaden och i hushåll. Cleanpipe erbjuder jourverksamhet och en hög servicegrad dygnet runt.

www.cleanpipe.se 

Om INFREA:
Med tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur drivs verksamheten inom affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten och avlopp) och Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 50301550, är bolagets Certified Adviser. www.infrea.se 

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.