Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Nytt antal aktier och röster i Infrea

Till följd av utnyttjande av teckningsoptioner, i enlighet med pressmeddelande den 17 augusti 2021, har antalet aktier och röster ökat med 205 420. Per den 31 augusti 2021 uppgår det totala antalet aktier och röster i Infrea AB till 16 940 030.

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 82

Informationen är sådan som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 16.30 CET.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA.

Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.