Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Nya projekt för 13 Mkr och förnyade ramavtal för Infreas Tälje Mark

Infreas dotterbolag Tälje Mark visar på en fin start i år med projektet Kvarteret Skogsviolen där kontraktssumman är på 13 Mkr. Bolaget har även förnyat ramavtalen med Södertälje kommun och Telge koncernen.

Tälje Mark har förnyat ramavtalet för park- och markentreprenader med Södertälje kommun och Telge-koncernen. Avtalet kom på plats i början på mars.

- Inom ramavtalet utför olika uppdrag kopplat till yttre miljö och markarbete. Allt ifrån akuta insatser till planerande underhållsarbeten. Inom tidigare avtal har vi utfört renoveringar av skolgårdar, parker, lekparker och parkeringar. Vi har även utfört marksanering på skolor och förskolor där föroreningar upptäckts, berättar Christina Sand, Ekonomichef på Tälje Mark.

I Västergård i Södertälje byggs Kvarteret Skogsviolen som omfattar 80 nya bostäder. Tälje Mark utför projektets markarbete till huvudentreprenören, med en kontraktssumma på 13 Mkr. Arbetet väntas pågå till och med år 2021.

- Vid nybyggnation finns vi vanligtvis med genom hela projektet. Det kan vara allt från trädfällning, bergssprängning, VA, och grundläggningsarbeten. När husen kommit på plats tar vi vid för att göra finplaneringsarbeten, anlägga parkeringar, lekparker och gångvägar, berättar Christina Sand.

- Tälje Mark har en stabil orderstock med varierande typer av uppdrag och kunder, det ger oss en stark tilltro till en fortsatt tillväxt även i dagens tider med Corona-viruset, säger Tony Andersson, VD och koncernchef Infrea.

För mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Tälje Mark:

Infreas dotterbolag Tälje Mark är totalentreprenör inom mark-, betong- och anläggningsarbeten. Huvuddelen av uppdragen kommer från bostadsföretag, kommunala bolag samt industri och omfattar allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till finplanering av nya bostadskvarters mark- och trädgardsytor. www.taljemark.se

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser. www.infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.