Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Ny depå i Stenungssund ska ta marknadsandelar åt Cleanpipe

Att finnas nära sina kunder är viktigt för INFREAs Cleanpipe. Därför etablerar bolaget nu en helt ny depå i Stenungssund i Bohuslän med stor potential att ta marknadsandelar.

Att valet föll på Stenungssund beror dels på att orten har ett gott näringslivsklimat, dels på att de största industrierna är petrokemi samt byggsektorn.

Stenungssund passar perfekt in i vår fortsatta expansion. Här kommer vi också kunna serva den petrokemiska industrin bättre då den industrin är stor i området. Men även byggsektorn och fastigheter, verkstäder och andra verksamheter i Stenungssund med omnejd har stor potential, säger Tony Andersson, VD INFREA.

Vi räknar med att utifrån den nya depån även kunna leverera våra tjänster i Kungälv, Ljungskile, Uddevalla, Trollhättan och Lysekil, säger Patrik Lindell, marknadschef på Cleanpipe.

Förra hösten öppnade Cleanpipe en depå i Kungsbacka som betjänar både Kungsbacka och Mölndal. Erfarenheterna från den etableringen är goda.

Vi har märkt att vi måste öppna mer lokala kontor för att kunna hålla en bra servicegrad för våra kunder. Med tanke på trafiksituationen i Göteborg kan vi inte endast utgå därifrån, säger Lindell.

I Stenungssund delar Cleanpipe lokaler med samarbetspartnern Fortum som på ett bra miljömässigt sätt tar hand om avfall.

Nu är målsättningen att vi tillsammans kan ge Industrin och andra verksamheter i området riktigt bra service, avslutar Lindell.

Stockholm 2018-09-18

För mer information:
Tony Andersson, Styrelseordförande Cleanpipe och VD INFREA, 08-401 01 81

Om Cleanpipe
INFREAs dotterbolag Cleanpipe kan ta hand om till exempel rörinspektioner med kameror, slamsugning och högtryckspolning till torrsugning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall och restvatten. Kunderna finns inom kommuner och storindustrier men även på privatmarknaden och i hushåll. Cleanpipe erbjuder jourverksamhet och en hög servicegrad dygnet runt. www.cleanpipe.se

Om INFREA:
Med tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur drivs verksamheten inom affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (Vatten och avlopp) och Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 50301550, är bolagets Certified Adviser. www.infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.