Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Martin Reinholdsson ny VD och koncernchef i Infrea

Infrea har anställt Martin Reinholdsson som ny VD och koncernchef för Infrea AB respektive koncernen. Martin Reinholdsson har under snart 25 år haft olika befattningar inom Vattenfall-koncernen, bl a inom konsult och projektverksamhet, inom förvärv och asset management samt inom vindkraftsproduktion. Detta både i Sverige och internationellt. Sedan 2020 är han VD på Enwell AB, som är moderbolag i en koncern bestående av 14 bolag med projektverksamhet inom installation av bl a värmepumpar och energibesparande lösningar till både privat- och företagssektorn. Parallellt är han sedan 2017 VD på NorthConnect som är ett joint venture mellan fyra nordiska energibolag, med syfte att bygga en kraftledning mellan Norge och Skottland. Martin Reinholdsson är Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

"Vi är väldigt glada att Martin Reinholdsson valt att ansluta till Infrea och som koncernchef leda nästa fas i vår utveckling. I Martin får vi en kommunikativ och positiv ledare med strategisk höjd, god förståelse för infrastruktur och konkret erfarenhet av projektverksamhet, anbudsaffärer, förvärv och att leda en decentraliserad organisation med dotterbolag av varierande storlek. Vi önskar Martin varmt välkommen." - Tomas Bergström, styrelsens ordförande

 "Det ska bli fantastiskt stimulerande att vara med och bidra till Infreas fortsatta utveckling, inte minst i den samhällsutveckling som pågår. Närmast ser jag såklart fram emot att träffa alla kloka kollegor över landet och lära mig mer om verksamheterna och de lokala förutsättningarna." - Martin Reinholdsson, tillträdande koncernchef

Martin Reinholdsson tillträder senast den 4 september 2023. Intill dess att Martin Reinholdsson kan tillträda kvarstår Charlotte Bergman som tillförordnad VD och koncernchef.

Stockholm 2023-03-09

För mer information:

Tomas Bergström, styrelseordförande, +46 70 317 80 92

Charlotte Bergman, tf VD och koncernchef, +46 70 315 78 95

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2023 kl. 17:35 CET.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.