Pressmeddelanden

Konkurrensverket godkänner Infreas förvärv av Jonab Anläggnings AB

Infrea meddelade den 1 juli 2021 att man har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Jonab Anläggnings AB. Konkurrensverket har beslutat att godkänna förvärvet med ärendenummer Dnr 441/2021.

Infrea kommer hålla en extra bolagsstämma den 4 augusti 2021 för att besluta om kvittningsemission av aktier motsvarande 30,8 MSEK som utgör en del av betalningen och förvärvet planeras att tillträdas den 1 september 2021. Jonab Anläggnings intäkter uppgick 2020 till cirka 342 Mkr med ett EBIT-resultat om cirka 23 Mkr. Bolaget har sedan grundandet 1997 byggt upp en stark närvaro i Halland och Skåne och erbjuder tjänster inom mark & anläggningsentreprenader.

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.