Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Kommuniké från Infreas extra bolagsstämma

På Infreas extra bolagsstämma den 4 augusti 2021 fattades följande beslut:

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen i samband med tillträdet av förvärvet av Jonab Anläggnings AB och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om kvittningsemission om högst 30 800 000 kronor.

Ytterligare information om stämman finns tillgänglig hos bolaget samt på hemsidan infrea.se.

Stockholm 2021-08-04

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81
Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8-401 01 82

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.