Pressmeddelanden

Infreas VD tecknar aktier

Infreas VD Tony Andersson har inom ramen för teckningsoptionsprogrammet 2018/2021, vilket antogs vid årsstämman 2018, valt att teckna 205 420st aktier till kurs 31,15kr/aktie för en total likvid om 6 399 777kr. Tony Andersson avser även att under hösten 2021, när så är möjligt, i marknaden avyttra aktier motsvarande cirka 5 000 000 kronor i syfte att lösa ett kortfristigt lån som upptagits inför nu nämnda teckning. Efter teckning, men innan kommande försäljning kommer Tony Andersson att äga 337 052 aktier och 30 000 teckningsoptioner enligt teckningsoptionsprogram 2021/2024.

Stockholm 2021-08-17

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81
Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 82

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.