Pressmeddelanden

Infreas dotterbolag tilldelas kontrakt med bostadsbolaget Kopparstaden AB

Siljan Schakt har tilldelats kontrakt om att renovera två innergårdar, ett uppdrag värt cirka 32 Mkr. Beställare är det allmännyttiga bostadsbolaget Kopparstaden och en del i arbetet och leveransen från Siljan Schakt kommer att utföras i samarbete med systerbolaget Duo Asfalt.

- När våra dotterbolag kan gå samman ger det ett mervärde för kunden, vi kallar det Infrea Plus. Jag ser fram emot att hitta fler affärer av detta slag på fler ställen i landet där vi har lokal närvaro med goda kundrelationer, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea.

Kopparstanden är Falu kommuns allmännyttiga bostadsbolag och äger och förvaltar cirka 6 130 lägenheter, 230 lokaler och 820 uthyrningsförråd. Uppdraget gäller området Kvarteret Kransen i centrala Falun. Projektet kommer att genomföras i två etapper med start under våren 2021 och beräknas vara klart under 2022.

- Kul att vi vann Kopparstadens förtroende. Siljan Schakt är ett stabilt och etablerat företag i Dalarna med rötter i Orsa. Vi har nyligen öppnat ett kontor i Falun och detta ger oss en bra start, nu också tillsammans med Duo Asfalt, säger Daniel Lindén, VD Siljan Schakt.

Kvarteret Kransen har två innergårdar, uppbyggda på terrassbjälklag över källargarage, vars inbyggda tätskikt är skadade och läcker och därför ska bytas ut. Samtidigt ska dränering av garage och vissa delar av byggnader ska göras. Innergårdarna byggs i uppdraget upp med ny utformning där även belysning för gårdar och parkeringar förnyas liksom staket utemot omgivande gator.

- Från Duo Asfalt känns det fint att vår expertis inom gjutasfalt nu kommer att kunna rulla ut inom hela Infrea-koncernen. Det här uppdraget är ett första samarbete men vi ser fram emot att hitta fler nu när vi är en del av Infrea, säger Alexander Nilsson, VD Duo Asfalt.

För mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], är bolagets Certified Adviser. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.