Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infreas dotterbolag Siljan Schakt vinner upphandling med ett ordervärde på dryga 8 Mkr

Infreas dotterbolag Siljan Schakt har efter beslut från Länsstyrelsen i Värmland blivit tilldeladat uppdraget att restaurera flottledsrensade biotoper i Klarälvens norra delar, med ordervärde på dryga 8 Mkr. Projektet som är ett EU-projekt är en del av "moderprojektet", med det dialektala namnet "Två länder -én elv".

Klarälven möter Trysilelva och vidare Femundselva på Norska sidan gränsen, här finns ett gränsöverskridande perspektiv. Syftet med uppdraget är att återställa Klarälvens norra delar till ett mer naturligt tillstånd - vilket är gynnsamt för fisk och djurliv samt biologisk mångfald på lång sikt.

- Vi på Siljan Schakt är glada att få uppdraget, det känns bra att vara med och bidra till en förbättrad miljö - utifrån den kunskap och erfarenheter som vi har tillsammans med andra involverande i ett så här omfattande projekt. Uppdraget är ett i mängden av de entreprenadarbeten vi utför av denna karaktär, säger Jan Arnesson VD på Siljan Schakt.

Uppdragsgivaren är Länsstyrelsen i Värmland och projektet påbörjas under augusti 2020 och förväntas pågå under tre års tid.

- Siljan Schakt visar en fortsatt stark orderingång under året. Bolaget visar att de har en relevant kunskap och erfarenhet för projekt som detta vilket gör att de står starka även i dessa tider. Vi är glada att de är en del i att bygga Infrea till en stark industrigrupp som får samhällen att fungera, berättar Infreas VD och Koncernchef Tony Andersson.

Stockholm 2020-08-05

For mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Siljan Schakt

Siljan Schakt erbjuder kompletta tjänster inom markarbete, vägbyggnationer och vatten- och avloppsområdet - från planering och projektering till byggnation och idrifttagning. Infreas dotterbolag erbjuder även biotopvård, vattenkraftsarbeten och uthyrning av anläggningsmaskiner med förare. Bolaget har en av de största privata maskinparkerna i Dalarna och driver därtill flera egna grus- och bergtäkter. siljanschakt.se

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.