Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infreas dotterbolag Siljan Schakt inleder våren med flera stora ordrar för totalt över 100 Mkr

Under våren 2022 har Infreas dotterbolag, Siljan Schakt Entreprenad AB, fyllt på orderboken och tagit in flera större jobb åt kunder som Orkla Care AB, HMB Construction, Serneke, Idre Fjäll samt Byggpartner för totalt över 100 Mkr.

Med start i april 2022 påbörjas lagerbygget i Falun efter att ha tecknat kontrakt med Orkla Care. Arbetet omfattar grundarbeten, byggnation av vägar och annan infrastruktur. Affären innebär också att samordna stomresning, tak, lås och områdesskydd. Efter sommaren påbörjar bolagets arbete vid HMB Construction nybyggnation av trygghetsboenden i Fagersta kommun. Arbetet omfattar markarbeten, vatten och avlopp med tillhörande utemiljö. Samtidigt startar också markarbetet åt Serneke vid nybyggnation av äldreboendet Norrgården, även detta utförs i Fagersta kommun och omfattar lika så markarbeten, vatten och avlopp med tillhörande utemiljö.

Därtill har Siljan Schakt utökat sitt samarbete med stiftelsen Idre Fjäll, där man under barmarksäsongen kommer att utveckla och förbättra området genom flertalet planerade projekt inför nästkommande skidsäsong.

Slutligen har bolaget ingått avtal med Byggpartner gällande markarbeten vid byggnation av flertalet skolor i Borlänge och Gagnefs kommun samt byggprojekt i Lofsdalen. Avtalet sträcker sig från 2022 till 2024 och omfattar byggnation av tre förskolor i Borlänge och två i Gagnefs kommun samt markarbeten vid ett större byggprojekt i Lofsdalen.

För mer information:

Tony Andersson, vd och koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.