Pressmeddelanden

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen vinner treårigt avtal med Trafikverket Östergötland

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen vinner och har förnyat ramavtalet med Trafikverket Östergötland. Avtalet är på tre år med möjlighet till förlängning på ett år. Ett starkt bevis på Infreas konkurrenskraft som stärker den fortsatta utvecklingen av koncernen.

- Vi är givetvis mycket glada över att ha fått förnyat förtroende att arbeta med och leverera till Trafikverket Östergötland. Det visar prov på vår yrkesskicklighet och är ett starkt bevis på vår konkurrenskraft, säger Alfred Carinder, VD Asfaltsgruppen.

- Att uppdraget nu förlängnings ger oss självklart en stor affärsnytta och bibehållen volym, ett viktigt avtal som befäster vår position i regionen. Blickar vi tillbaka ett par år har tidigare uppdrag från Trafikverket Östergötland stått för cirka 15 procent av Asfaltsgruppens omsättning, säger Tony Andersson, VD och koncernchef Infrea.

Ramavtalet med Trafikverket Östergötland omfattar underhållsbeläggningar. En viktig aspekt i alla anläggningsuppdrag är personalens säkerhet, framkomlighet för trafik samt logistik i utförandet.

- Arbetet ska kunna utföras genomföras med så lite påverkan som möjligt för samhällets funktioner och för allmänheten. Våra medarbetare är noggranna, snabba och effektiva vilket ger kunden bästa möjliga kvalitet inom en utsatt tidsram, säger Alfred Carinder, VD Asfaltsgruppen.

För mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Asfaltsgruppen:

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen har kompetens att ta hand om hela kedjan vid mark- och anläggningsarbeten. Bolaget har egen tillverkning av asfaltmassa vilket möjliggör stor flexibilitet och kontroll. Kunderna köper både markarbeten och beläggningsarbeten och finns bland privata fastighetsägare, statliga organisationer, kommuner och landsting, industrier samt villaägare. asfaltsgruppen.se

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser. infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.