Pressmeddelanden

Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen startar året starkt med nya uppdrag för 27,6 miljoner

Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen har haft en stark start med flera nya projekt på ett sammanlagt ordervärde på 27,6 miljoner. Det är långsiktiga relationer och god kännedom om den lokala marknaden som ligger till grund för de nya uppdragen.

- Det största nya projektet är mark- och anläggningsarbeten för ombyggnad av Östhaga demenscenter i Lidköping, med ordervärde på 12,3 miljoner. Projektlaget är totalentreprenör och kund, och projektet kommer pågå under cirka två års tid, ett viktigt uppdrag för oss, säger Jan Arvidson, VD Anläggningsgruppen.

Ytterligare ett större projekt är mark- och anläggningsarbeten för ett konferenscenter med tillhörande parkeringsplatser på Billingehus i Skövde. Ordervärdet här är på 7,2 miljoner och det är företaget Brixly som är totalentreprenör och kund.

-Vi har utöver Östhaga demenscenter och Billingehus även fått in fler anläggningsprojekt med ordervärden på mellan 500 000 och 2,3 miljoner kronor. Detta sammantaget gör att orderstocken stärks både på kortare och längre sikt, säger Jan Arvidson.

- Jag tycker Anläggningsgruppen gör ett bra jobb. Övertid har de byggt upp ett fint förtroende hos sina kunder samt de har en god kännedom om den lokala marknaden där de verkar, vilket ger oss en stark tilltro till en fortsatt tillväxt, säger Tony Andersson, VD Infrea.

For mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Anläggningsgruppen:

Anläggningsgruppen är totalentreprenör inom mark- och anläggningsarbeten. Huvuddelen av uppdragen kommer från bostadsföretag, kommunala bolag samt industri och omfattar allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till finplanering av nya bostadskvarters mark- och trädgårdsytor. agabskaraborg.se

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser. infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.