Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infreas dotterbolag Anläggningsgruppen har landat två projekt med ett ordervärde på 35,3 Mkr

Skövdebaserade Anläggningsgruppen har vunnit två större projekt till ett ordervärde av 35,3 Mkr. Projekten förväntas pågå till år 2021 respektive 2022, båda med start under sensommaren 2020.

Det större projektet med ett ordervärde på totalt 20,7 Mkr innebär en nybyggnation av Stenportskolan med Lidköpings kommun som uppdragsgivare. Anläggningsgruppen kommer som underleverantör åt Skanska utföra markarbeten i projektet. Entreprenaden startar augusti 2020 och beräknas vara klart 2022.

- Lidköping är en ort där vi vill vara starkt representerade. Eftersom Lidköpings kommun är beställare för hela projektet, är det därför ett viktigt uppdrag för oss, säger Jan Arvidson VD Anläggningsgruppen.

Det andra projektet som påbörjas omgående är att utföra markarbeten för ett nytt handelshus i Skövde, med Svenska Handelsfastigheter som byggherre. Ordervärdet uppgår i 14,6 Mkr och projektets totalentreprenör och Anläggningsgruppens uppdragsgivare är Asplunds Bygg AB. Arbetet med det nya handelshuset förväntas pågå fram till och med september 2021.

- Anläggningsgruppen visar på en stärkt orderstock och det gläder mig. Att vinna dessa projekt känns bra för Infrea som koncern och för Anläggningsgruppen som enskilt bolag inför hösten och vintern som väntar, säger Infreas VD och Koncernchef Tony Andersson.

For mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser. infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.