Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infreas CFO slutar

Infreas CFO Lars Solin har idag meddelat att han säger upp sig från sin tjänst för att övergå till egen verksamhet. Han kvarstår i Infrea till februari 2020.

Tony Andersson "Vi tackar Lars för det arbete han lagt ned på Infrea och önskar honom lycka till i framtiden."

Stockholm 2019-08-16

För mer information:
Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81


Denna information ar sådan information som Infrea AB ar skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl. 16:00 CEST.

Om Infrea:
Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie ar noterad på Nasdaq First North Premier och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 015 50, e-post [email protected], är bolagets Certified Adviser. infrea.se  

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.