Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 är publicerad

Nu finns Infreas årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2022 tillgänglig digitalt på investor.infrea.se/finansiella-rapporter/.

investor.infrea.se/finansiella-rapporter/ finns det möjlighet att ladda ner årsredovisningen 2022. Årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen finns även tillgänglig i European Singel Electronic Format (ESEF).

Infrea har valt att inte trycka och distribuera årsredovisningen. För den som saknar möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan en tryckt årsredovisning beställas genom att kontakta Infrea på [email protected], Infrea AB Gamla Brogatan 34, 111 20 Stockholm.

För mer information:

Charlotte Bergman, tf VD och koncernchef, +46 8 401 01 80

Johan Garmstedt, CFO och IR, +46 8 401 01 80

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 april 2023 kl. 08:30 CEST.

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. Inom Infrea står dotterbolagen i fokus med rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information https://investor.infrea.se.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.