Pressmeddelanden

Infrea välkomnar Andreas Ingemarsson som ny VD för Anläggningsgruppen

Andreas Ingemarsson har utsetts till ny VD för Anläggningsgruppen i Skaraborg AB med tillträde den 1 augusti. Andreas kommer närmast från Skanska där han varit verksam i närmare 20 år.

Andreas Ingemarsson är 43 år och civilingenjör från Chalmers i Göteborg. Närmast kommer Andreas från Skanska där han har en lång och gedigen karriär bakom sig med ett flertal chefsroller och utvecklingstjänster inom Skanskas segment bygg, mark, asfalt- och betong. Denna breda erfarenhet skapar goda förutsättningar för Andreas att utveckla Anläggningsgruppen vidare.

- Det känns inspirerande att få möjligheten vara med och driva Anläggningsgruppen framåt. Jag har stor respekt för uppdraget, ser fram emot att möta Anläggningsgruppens kompetenta medarbetare och föra den goda dialogen vidare med deras kunder. Jag är bosatt i Skövde sedan 14 år och tror att det är viktigt att fortsätta hålla Anläggningsgruppens starka ställning i Skaraborg genom att vara lokalt starkt förankrade, säger Andreas.

- Det här är ett naturligt ledningsskifte eftersom Jan Arvidson har meddelat att han tänker gå i pension nästa år. Det känns också väldigt roligt att vi har fått Andreas med i Infrea-teamet. Han tar med sig många bra erfarenheter. Dels från branschen men även inom andra områden som blir allt med centrala för oss framöver, som gemensamma inköp och hållbarhet, för att ge några exempel, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea.

För mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Anläggningsgruppen:

Anläggningsgruppen är totalentreprenör inom mark- och anläggningsarbeten. Huvuddelen av uppdragen kommer från bostadsföretag, kommunala bolag samt industri och omfattar allt från schaktning och sprängning ända fram till finplanering av nya bostadskvarters mark- och trädgårdsytor. Mer information: agabskaraborg.se.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post [email protected], ar bolagets Certified Adviser. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.