Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea utser Philip Thompson till ny VD för Tälje Mark

Infrea har utsett Philip Thompson till ny VD för Tälje Mark. VD-bytet ingår i det planerade generationsskiftet för bolaget som sattes upp vid förvärvet av Tälje Mark

Philip Thompson tillträder som ny VD för Tälje Mark den 1 september 2020. Han kommer närmast från rollen som produktionschef på Implenia, som tillhandahåller infrastrukturtjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum, väg- och anläggningsarbeten samt grundläggning.

- Philip övertar ansvaret som VD efter Anders Henlöv som tillsammans med de övriga grundarna av Tälje Mark kommer att fortsätta jobba med sina kunder och projekt. Ett VD-byte har hela tiden legat i den generationsskiftesplan Infrea lade upp tillsammans med Anders och övriga grundare då Tälje Mark förvärvades.

- Nu tar Philip över uppdraget att fokusera på morgondagens Tälje Mark. Jag är övertygad om att han tillsammans med grundarna och alla anställda på bolaget kommer fortsätta resan med ett framgångsrikt Tälje Mark som står starkt i många år framåt. Jag önskar Philip och hela Tälje Mark-gänget fortsatt lycka till och framgång, säger Tony Andersson.

Stockholm 2020-05-29

For mer information:
Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:
Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser. infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.