Pressmeddelanden

Infrea tar steget in i norra Sverige - förvärvar Markentreprenader i Östersund

Infrea har idag ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB (Markentreprenader) inklusive dess tre dotterbolag. Bolaget har en lång och framgångsrik historia av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsentreprenader i Östersund och övriga Jämtland.

Markentreprenader är en fullständig tjänsteleverantör inom mark- och anläggningssektorn vars omsättning senaste räkenskapsåret uppgick till cirka 90 Mkr med ett rörelseresultat om 18 Mkr. Bolaget grundandes 1988 och har sedan dess byggt upp ett starkt varumärke på marknaden där kompetens, kvalitet och effektivitet har varit framgångsfaktorer för bolaget. Bolagets uppdrag utförs i huvudsak i Jämtland mot en bred bas av stabila slutkunder såsom Trafikverket, kommuner och mellanstora fastighetsbolag. Köpeskilling uppgår till 51,5 Mkr på kassa- och skuldfri basis inklusive eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 5,5 Mkr, vilket ger ett EV/EBIT på 2,9. Förvärvet finansieras med egna medel, 5,5 Mkr i säljarrevers som senare avses kvittas mot Infrea-aktier och externa lån. Förvärvet förväntas slutföras under maj 2022.

- Markentreprenader passar perfekt in hos Infrea med sitt gedigna strukturkapital i bolaget med hög kompetens och lång erfarenhet hos medarbetarna. Bolaget är aktiva i en region där det händer mycket genom utbyggnad av Östersund samt utveckling av bostäder i fjällmiljön i till exempel Åre med omnejd. Ledningen i Markentreprenader har byggt upp en stabil grund och vi ser fram emot att jobba vidare med bolaget tillsammans med alla våra övriga bolag, säger Tony Andersson, vd och koncernchef Infrea.

- Vi har haft framgångsrika år vilket både stärk bolagets kapacitet och kompetens. Östersund med omnejd och Jämtland i stort har haft en bra efterfrågan på våra tjänster och jag tror att det kommer fortsätta framåt vilket torde skapa bra möjligheter för bolaget. Jag och övriga ledningen ser fram emot att tillsammans med Infrea arbeta för att ta bolaget vidare tillsammans med alla våra skickliga medarbetare. Detta är för oss ett naturligt steg att ta för att utvecklas vidare utan att tappa den lokala förankringen, säger Bengt Olofsson, vd och tidigare delägare av Markentreprenader.

For mer information:
Tony Andersson, vd och koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80

Om Infrea:
Vi ar en industrigrupp som underhaller, forbattrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affarsomradena Mark & Anlaggning samt Vatten & Avlopp forvaltar och utvecklar vi bolag med lokal narvaro och stark entreprenorskraft. For oss ar det viktiga att våra dotterbolag star i fokus och far ratt forutsattningar att vaxa och fortsatta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.