Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea tackar Cleanpipes VD för ett gott arbete

Dotterbolaget Cleanpipes VD Per Ola Berthelsen har meddelat Infrea att han kommer att anta nya utmaningar utanför koncernen och väljer att avsluta sin anställning. Per Ola är inne på sitt tredje år i Cleanpipe och har bidragit till att bolaget nu visar upp ett positivt resultat för 2020.

- Det har varit ett par års hårt arbete i Cleanpipe för att vända bolaget från negativt till positivt resultat, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea.

Bakom förbättringen ligger effektiviseringar, kostnadsreduktioner samt selektiva affärsbeslut och arbetet har bland annat resulterat i en uppdaterad kundsegmentering som ett led i att öka bolagets framtida tillväxt.

- Nu har den effektivisering vi har genomfört satt sig och vi har ett tydligt erbjudande till bolagens kunder. Arbetet med att hitta en ny VD påbörjas omgående för att bibehålla inslagen riktning. För att inte tappa fart på alla de bra initiativ som pågår just nu utser vi Carina Nowak, Marknads- och försäljningschef, till t.f. VD för Cleanpipe som tillsammans med Sefedin Harbas, Operations manager, kommer att fortsätta driva utvecklingen i Cleanpipe. Mikael Berg, Inköps- och fleet manager, utses till t.f. VD för Cija Tank, säger Tony Andersson.

- Jag vill passa på att tacka Per Ola för allt hårt arbete han har bidragit med under sin tid med oss i Infrea. Han har spelat en viktig roll i den vändning vi har lyckats med. Tillsammans med övriga i koncernen önskar jag honom även lycka till med sitt nästa uppdrag, säger Tony Andersson.

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB, tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.