Pressmeddelanden

Infrea slutför förvärvet av Rotomill AB - breddar sitt erbjudande inom asfaltsproduktion

Som meddelades 2022-01-27 ingick Infrea avtal att förvärva Rotomill AB (Rotomill), och har idag tillträtt 100 procent av aktierna i bolaget. Rotomill har en stark marknadsposition i Mellansverige med gedigen kompetens och kapacitet inom fräsning av asfaltsmassor, som är en deltjänst inom asfaltsbeläggning.

- Infreas verksamheter inom asfaltsproduktion fortsatte sin tillväxt under 2021, och tillsammans med Rotomill ser vi fram emot att kunna erbjuda våra kunder ett ännu bättre erbjudande under 2022. Det är med stor glädje vi välkomnar Simon och Kristoffer med medarbetare till Infrea, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea

Rotomill är en tjänstespecialist inom asfaltsfräsning vars intäkter senaste räkenskapsåret uppgick till cirka 25 Mkr med ett rörelseresultat om cirka 3 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel, cirka 4 Mkr i säljarrevers som senare avses kvittas mot Infrea-aktier och externa lån.

För mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Om Infrea:

Infrea är en industrigrupp som tillsammans med våra dotterbolag underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.