Pressmeddelanden

Infrea slutför förvärvet av Markentreprenader i Östersund, årets tredje förvärv

Infrea meddelade 2022-04-07 att avtal ingåtts för att förvärva 100 procent av aktierna i Markentreprenader i Förvaltning i Valne AB (Markentreprenader) inklusive dess tre dotterbolag, och har idag tillträtt 100 procent av aktierna. Bolaget har en lång och framgångsrik historia av kvalitativt utförande av mark- och anläggningsentreprenader i Östersund och övriga Jämtland.

Markentreprenader är en fullständig tjänsteleverantör inom mark- och anläggningssektorn vars omsättning senaste räkenskapsåret uppgick till cirka 90 Mkr med ett rörelseresultat om 18 Mkr. Bolaget grundandes 1988 och har sedan dess byggt upp ett starkt varumärke på marknaden där kompetens, kvalitet och effektivitet har varit framgångsfaktorer för bolaget. Bolagets uppdrag utförs i huvudsak i Jämtland mot en bred bas av stabila slutkunder såsom Trafikverket, kommuner och mellanstora fastighetsbolag.

- Vi är idag glada att välkomna hela gänget i Markentreprenader i Östersund till Infrea, och ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med den lokala ledningen. Förvärvet blir Infreas tredje för 2022 vilket visar på den attraktionskraft Infrea har som industrigrupp bland framgångsrika entreprenörer i Sverige, säger Tony Andersson, vd och koncernchef Infrea.

För mer information:

Tony Andersson, vd och koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: https://investor.infrea.se/.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.