Pressmeddelanden

Infrea skjuter fram publicering av årsredovisning för 2017

Infrea AB ("Infrea" eller "Bolaget") skjuter på publiceringen av årsredovisningen för 2017 och avser publicera årsredovisningen 9 april 2018. Mot bakgrund av att årsstämman hålls 17 maj 2018 (dvs. mer än tre veckor efter 9 april 2018) genererar framflyttandet av årsredovisningen ingen förskjutning av stämman.

Stockholm 2018-03-29

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD +46 70 650 88 69

Om Infrea
Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet genom dotterbolaget BST Brandskyddsteamet AB, mark och anläggning genom dotterbolaget Asfaltsverket Öst AB samt infrastruktur genom dotterbolagen CLEANPIPE Sverige AB och Cija Tank AB. Infreas fortsatta tillväxt kommer att bestå i en kombination av organisk tillväxt, kompletterande förvärv av bolag inom befintliga affärsområden samt adderande av ytterligare affärsområden genom att förvärva bolag med liknande karaktär och marknadsförutsättningar. Affärsområdena utgörs av enskilda verksamheter med egna varumärken och planeras bibehålla denna struktur, även för tillkommande affärsområden. Mer information om verksamheten finns på www.infrea.se. Mangold, med telefonnummer 08-5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.