Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea publicerar årsredovisningen för 2020

Infrea publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2020 på sin hemsida. Den bifogas även detta pressmeddelande.

Årsredovisningen finns på: Investerare/finansiella rapporter

Stockholm 2021-03-31

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Henrik Nordin, CFO Infrea, +46 (0)8 401 01 82

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.
infrea.se

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.