Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

INFREA publicerar årsredovisning för 2017

Infreas årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, infrea.se

Stockholm 2018-04-09

För mer information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD
[email protected]
08-401 01 81

Lars Solin, CFO
[email protected]
08-401 01 82

Om INFREA
INFREA är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential. Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet genom dotterbolaget BST Brandskyddsteamet AB, mark och anläggning genom dotterbolaget Asfaltsverket Öst AB samt infrastruktur genom dotterbolagen CLEANPIPE Sverige AB och Cija Tank AB. INFREAs fortsatta tillväxt kommer att bestå i en kombination av organisk tillväxt, kompletterande förvärv av bolag inom befintliga affärsområden samt adderande av ytterligare affärsområden genom att förvärva bolag med liknande karaktär och marknadsförutsättningar. Affärsområdena utgörs av enskilda verksamheter med egna varumärken och planeras bibehålla denna struktur, även för tillkommande affärsområden.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.