Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea investerar för fortsatt organisktillväxt - investerar 30 miljoner i nytt asfaltverk

Infrea har beslutat att investera genom sitt dotterbolag Asfaltsgruppen i ett helt nytt asfaltverk i Vagnhärad, en investering på 30 MSEK. Verket planeras vara klart för full produktion under september 2020.

Infra-koncernen ökar just nu sin konkurrenskraft både genom ny etablering i Stockholmregionen och med ett nytt asfaltverk i Vagnhärad, strategiskt placerad intill E4:an. Det nya verket har en kapacitet motsvarande en omsättningsökning om cirka 100-150Mkr för Asfaltsgruppen. Investeringen finansieras i sin helhet genom bank. I år återbetalas 20%, därefter rak avbetalning med restvärde om 15% efter 10år med en ränta om cirka 2%.

- Att satsa öppnar upp nya möjligheter att ta oss an fler uppdrag i Stockholmsområdet. Vi kommer nu kunna leverera vår egen asfaltsprodukt i än större utsträckning än tidigare, vilket gör Infrea starka på den tuffa marknaden, säger Tony Andersson, VD och koncernchef Infrea.

- Det nya asfaltverket blir koncernens andra verk och kommer i första hand att förse Infreas egna bolag med asfaltmassa. Därtill finns möjligheten att sälja asfaltmassa till andra aktörer till viss del. I och med investeringen kommer Infrea kunna förse sina mark- och anläggningsprojekt söder om Stockholm, Södertälje, Gnesta, Flen samt Nyköpings området med asfaltmassa, säger Alfred Carinder, VD Asfaltsgruppen.

Asfaltsgruppens andra asfaltverk ligger i Linköping och det nya verket i Vagnhärad blir ett mycket bra komplement. Två verk i koncernen bidrar till säkrare leveranser och de två verken kan komplettera varandra. Egen produktion ger ökad kontroll på hela leveranskedjan både avseende kvalitet och ledtider.

För mer information:

Tony Andersson, VD Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information är sådan information som Infea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl. 15:32 CET.

Om Asfaltsgruppen:

Infreas dotterbolag Asfaltsgruppen har kompetens att ta hand om hela kedjan vid mark- och anläggningsarbeten. Bolaget har egen tillverkning av asfaltmassa vilket möjliggör stor flexibilitet och kontroll. Kunderna köper både markarbeten och beläggningsarbeten och finns bland privata fastighetsägare, statliga organisationer, kommuner och landsting, industrier samt villaägare. asfaltsgruppen.se

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB,
tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, [email protected] ar bolagets Certified Adviser. infrea.se

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.