Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea inrättar ny funktion och tillsätter ny CFO

Jonas Olsson, nuvarande CFO, tillträder en nyinrättad befattning som Chef för Verksamhetsutveckling i Infrea. Till ny CFO utses Johan Garmstedt, idag ansvarig för M&A.

Infrea fortsätter växa med fler dotterbolag och därmed växer även det totala antalet projekt och deras omfattning. Möjligheterna att öka samverkan inom gruppen ökar i och med detta, men också behovet av styrning och uppföljning.

Jonas Olsson började på Infrea som CFO under hösten 2022. Han har lång och gedigen erfarenhet från företag med projektdrivande verksamhet, bland annat av att arbeta med utveckling och effektivisering inom operativa områden. Infrea inrättar nu en ny funktion för Verksamhetsutveckling, där Jonas Olsson tillträder som chef. Han kvarstår även i koncernledningen.

Johan Garmstedt har jobbat på Infrea sedan 2020 med ansvar för Affärsutveckling och M&A. Han har under denna tid visat prov på mycket goda kunskaper och förståelse för både de finansiella och ekonomiska förutsättningar som bolaget har att hantera i samband med de förvärv som genomförs. Johan Garmstedt utses till ny CFO för Infrea, samtidigt som han fortsätter axla ansvaret för M&A.

- Infreas koncernstab är liten och det gäller att nyttja var och ens resurser och kapacitet på mest optimala sätt. När kompetenta och drivna medarbetare ser möjligheter till utveckling och förbättring av bolagets verksamhet är det ett bra exempel på ständiga förbättringar. Med ovan beskrivna förändringar är det min övertygelse att vi med dagens förutsättningar driver Infrea framåt så bra som möjligt för samtliga intressenter, säger Charlotte Bergman, tillförordnad VD och koncernchef.

Båda förändringarna träder i kraft den 1 mars.

För mer information:

Charlotte Bergman, tf VD och koncernchef, +46 8 401 01 80

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att dotterbolagen står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: https://investor.infrea.se/

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.