Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea inleder rekrytering av ny VD

Infrea ABs styrelse har beslutat att entlediga verkställande direktören Tony Andersson och att omgående inleda rekrytering av en permanent efterträdare. Styrelsen har också beslutat att med omedelbart tillträde utse Charlotte Bergman som tillförordnad VD och koncernchef. Charlotte Bergman är för närvarande styrelseledamot i Infrea och har 35 års relevant erfarenhet av operationella roller på bl a NCC, Strängbetong och ELU Konsult samt pågående och nyligen avslutade styrelseuppdrag för bl a Infranord, FastPartner och Svevia.

"Styrelsen vill uttrycka sitt tack till Tony Andersson för hans arbete som VD. Under Tonys tid har Infrea utvecklats från en löst sammansatt investeringsklubb 2017 till en idag sammanhållen och på huvudlistan börsnoterad industrigrupp med ca 2 miljarder kronor i omsättning, fördelat på 14 dotterbolag. Det är dock styrelsens uppgift att blicka framåt och vi bedömer att nästa fas i koncernens utveckling kräver ett förnyat ledarskap. Vi inleder omgående en rekrytering av Tonys efterträdare och är glada att Charlotte tagit på sig rollen som tillförordnad VD. Charlottes erfarenhet talar för sig själv och i kombination med hennes starka ledaregenskaper kan jag inte tänka mig en bättre tillfällig VD" - Tomas Bergström, styrelsens ordförande.

"Jag har lärt känna Infrea från insidan nu under snart ett år, men har också lång erfarenhet av branschen, kunderna och projektdrivna affärsmodeller. Den svenska infrastrukturen kräver stora såväl ny- som ersättningsinvesteringar under många år framöver och jag ser stor potential i Infrea och våra dotterbolag. Min främsta prioritering som tillförordnad VD blir att se till att våra dotterbolags-VDar, som driver sina bolag relativt självständigt, har och får de förutsättningar de behöver för att lyckas."  - Charlotte Bergman, tillförordnad VD och koncernchef.

Denna information är sådan som Infrea AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Infrea AB:s nyhetsdistributör, 23 november 2022 klockan 18.40, vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För mer information:

Tomas Bergström, styrelsens ordförande, +46 70 317 8092

Charlotte Bergman, tillförordnad VD, +46 70 315 78 95

Om Infrea:

Vi är en industrigrupp som underhåller, förbättrar och bygger ut Sveriges infrastruktur. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft. För oss är det viktiga att våra dotterbolag står i fokus och får rätt förutsättningar att växa och fortsätta utvecklas.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.