Pressmeddelanden

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Infrea genomför sitt hittills största förvärv, Jonab Anläggnings AB, och etablerar sig i södra Sverige

Infrea har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Jonab Anläggnings AB (Jonab). Jonab har en stark marknadsposition i sydvästra Sverige, primärt i Halland och Skåne, och ett stort strukturkapital inom mark och anläggningsentreprenader.

Jonabs intäkter uppgick 2020 till cirka 342 Mkr med ett EBIT-resultat om cirka 23 Mkr. Bolaget har sedan grundandet 1997 byggt upp en stark närvaro i Halland och Skåne. Jonab erbjuder tjänster inom mark & anläggningsentreprenader och är en komplett markentreprenör med utgångspunkt i Halmstad och Malmö. Köpeskillingen (på kassa och skuldfri-basis) för aktierna i bolaget uppgår till cirka 111 Mkr inklusive eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 14 Mkr. Förvärvet finansieras med egna medel, 30,8 Mkr i nyemitterade Infrea-aktier och externa lån. Slutförande av förvärvet förväntas ske 1 september 2021 och förutsätter sedvanligt godkännande från Konkurrensverket. Infreas styrelse avser kalla till en extra bolagsstämma under andra halvan av augusti för beslut om riktad nyemission.

- Vi är väldigt glada att få in Jonab i Infrea-gruppen. Jonab har varit framgångsrika med att skapa en marknadsledande position i Hallandsregionen och har ett stort fokus på kvalitet och tekniskt kunnande. Bolaget som har varit familjeägt sedan starten har byggt upp en stark företagskultur kring Jonab-andan som matchar Infreas företagskultur helt och hållet. Med förvärvet av Jonab etableras Infrea i södra Sverige och skapar en plattform för vidare tillväxt i regionen, säger Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea

- För oss var det väldigt viktigt att hitta en ny ägare som delade vår syn på företagskultur med kvalitet och våra medarbetare i centrum. Vi värnar om den lokala förankringen Jonab har byggt upp under många år med både kunder och medarbetare och det känns väldigt bra att Infrea delar den synen. Med Infrea får vi en långsiktig ägare med stor branschkompetens som kan hjälpa Jonab att ta nästa steg i vår utveckling, säger Leif-Göran Johnsson, nuvarande huvudägare av Jonab Anläggnings AB.

For mer information:

Tony Andersson, VD och Koncernchef Infrea, +46 (0)8 401 01 81

Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lamnades, genom ovanstående kontaktpersons forsorg, for offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 20:30 CET.

Om Infrea:

Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se.

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.